O databázi

Databáze shrnuje základní i rozšířené informace o osobách, jež ve třicátých letech pobývaly na území Plzeňska a nejpozději v letech čtyřicátých byly deportovány do nacistických táborů. Prozatím zde najdete pouze osoby, které byly deportovány přímo z Plzeňského kraje. Časový rámec shromažďovaných informací o obětech není omezen na období II. světové války.

Databáze umožňuje multifunkční vyhledávání osob a rodin navzájem propojených s místy a různými typy dokumentů a svědectví. Více o orientaci v její struktuře a k tipům při jejím užívání naleznete v nápovědě "jak vyhledávat?" O ideovém a technickém pozadí vzniku databáze se dočtete v sekci "o projektu".

Databáze je z hlediska užívání i rozšiřování otevřena široké veřejnosti. S jakýmikoli dotazy se na nás neváhejte obrátit.

Přidat údaj do databáze Deportál

Budeme velmi vděčni za jakékoli informace, fotografie a další materiály o lidech z Plzeňska, kteří byli z rasových důvodů v době 2. světové války perzekuováni. Můžete se na nás obrátit prostřednictvím e-mailu prispevky (at) deportal.cz. Nauvedeném e-mailu je možné se s námi domluvit i na osobním předání, konzultaci apod.

Jak najít osobu podle jména?

 1. Jednoduché vyhledávání
  Najdete v levé části stránky. Můžete zde rovněž vyhledávat mezi rodinami či názvy dokumentů a fotografií.
 2. Abecední seznam osob
  Naleznete dále v této sekci: osoby.
 3. Podrobný vyhledávací formulář
  Kromě jména zde můžete zadat i jiné údaje, a tím zpřesnit vyhledávání. Rozšířené vyhledávání.
Poznámka
Některá česká jména mají německý ekvivalent (např. Jindřich x Friedrich apod.), hledané osoby mohly být známy pod oběma variantami svého jména. Pamatujte rovněž na existenci domáckých podob křestních jmen.

Jak najít osobu podle adresy?

 1. Pomocí mapy
  Interaktivní mapa
 2. Vyhledávací formulář
  Pokud vyplníte pouze údaje o adrese, dostanete seznam všech osob v databázi, které na dané adrese někdy bydlely. Například zadáte-li pouze obec Klatovy, získáte seznam všech osob, které bydlely v Klatovech. Kromě jména zde můžete zadat i jiné údaje, a tím zpřesnit vyhledávání. Rozšířené vyhledávání.
Poznámka
Předválečné a současné názvy ulic.
Ulice jsou v databázi vedeny pod oběma názvy. Při vyhledávání proto nemusíte rozlišovat mezi současným či dobovým adresářem.

Jak najít účastníky transportu?

V sekci transporty naleznete informace o jednotlivých transportech všetně seznamů osob, které transportem prošly.