Členové rodiny

Josef (nar. 29. 8. 1893) a Hermína (roz. Weissová, nar. 28. 3. 1896 v Předenicích) Ehrlichovi byli oddáni v červnu 1920. Bydleli v Bendově ul. č. 5 a vlastnili dva obchody s prádlem - jeden v sousední Hálkově a druhý na rohu Říšské a Sedláčkovy ulice. Syn Emil se narodil 24. prosince 1923.

Oznámení o povolání k transportu roznášeli do jednotlivých rodin zástupci plzeňské Židovské obce. Několik málo dní předem byli lidé určení k odsunu shromážděni ve Štruncových sadech, kde v přilehlé budově probděli noc na seně. 26. ledna 1942 odjel Emil a jeho rodiče posledním ze tří transportů vypravených z Plzně do Terezína. Do téhož transportu byl zařazen matčin bratr a otec, kteří stejně jako prarodiče z otcovy strany, odsunutí 18. ledna 1942 transportem R, v Terezíně zahynuli.

Zdroj

Projekt Spolužáci