Josefína Löbnerová se syny Egonem a Vilémem

Autor:
Zdroj: projekt Spolužáci
Pořízeno: 20. léta, Plzeň

vlevo Egon, vrpavo Vilém

photograph-img-13 Osoby:
Löbner Egon (24.02.1924 - 30.12.1989) Löbnerová Josefina (23.11.1897 - 19.10.1944)
Rodiny:
Löbnerovi