Veř. koupaliště pouze pro arijce

Autor:
Periodikum: Úřední list města Plzně
Číslo: ročník XVII, číslo 14
Vydáno: 15.07.1939

contemporaryarticle-img-8