Nový výklad k zákazu styku se Židy

Autor:
Periodikum: Plzeňský kraj
Číslo: ročník XXXIV, číslo 45
Vydáno: ?

contemporaryarticle-img-73