Označení židovských obchodů

Autor:
Periodikum: Plzeňský kraj
Číslo: ročník XXXIII, číslo 12
Vydáno: 24.03.1939

Označení židovských obchodů. Všechny židovské obchody musí býti označeny jako obchody nearijské. Označení může býti provedeno pouze v řeči německé a má sloužitï jedině k tomu, aby říšskoněmečtí vyjáci v těchto obchodech nenakupivali. Českému obyvatelstvu tímto označením nejsou kladeny žádné překážky, aby své nákupy obstarávali i v židovských obchodech. Toto rozhodnutí platí až do nového rozhodnutí.

contemporaryarticle-img-44