Oddělení pro nearijce v holírnách

Autor:
Periodikum: Úřední list města Plzně
Číslo: ročník XVII, číslo 15
Vydáno: ?

contemporaryarticle-img-4