Tomáš Baťa o židech

Autor:
Periodikum: Český směr
Číslo: ročník XXXXII, číslo 9
Vydáno: ?

Jeden časopis přinesl domělý citát zesnulého Tomáše Baťi, vyňatý z publikace "Baťa zblízka". Pátrali a zjistili jsme v archivu, v němž jsou zachovány všechny rukopisy a památky na Tomáše Baťu, že citát není autentický a že tomáš Baťa nikdy něco podobného nenapsal. Výrok patří k oněm nesčetným anekdotám, které o Tomášovi Baťovi kolují od úst k ústům a jejichž původ nelze zjistit. Podotýkáme ostatně, že skoro doslovně týž výrok, jaký se zde klade do úst Tomáši Baťovi, koluje jako propagační anekdota o četných osobách ve světovém tisku v různých obměnách již málem sto let.

contemporaryarticle-img-29