Nové zákony o arizaci na Slovensku

Autor: PZD
Periodikum: Český směr
Číslo: ročník XXXXII, číslo 2
Vydáno: 13.01.1940

Slovenskému parlamentu bude v příštích dnech předložena novela ve věci židovských podniků a židovských zaměstnanců v hospodářských podnicích. Také nová pozemková reforma pamatuje na odstranění Židů ze zemědělského vlastnictví. Od 11. března až do 15. listopadu bylo příslušným uchazečům vydáno 2009 nových živnostenských oprávnění, v posledních 7 měsících bylo 211 živnostenských oprávnění odňato Židům. V této akci se pokrařuje. Všechny zásahy se provádějí na základě právních předpisů, neboť hospodářský život vyžaduje především právní bezpečnosti. Arisace se má provésti v hospodářském životě postupně.

PZD

contemporaryarticle-img-26