Padělatelé křestních listů

Autor:
Periodikum: Úřední list města Plzně
Číslo: ročník XVII, číslo 11
Vydáno: ?

contemporaryarticle-img-11